Aktualności

Uwagi Sygnału do projektów ustaw o radiofonii i telewizji oraz o kinematografii

Uwagi Stowarzyszenia Sygnał do projektu ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii stanowiącej implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. – konsultacje dotyczące projektu z dnia 7 września 2020 r.

Pełna treść uwag dostępna TUTAJ

————————-

W naszej ocenie okres 14 dni jest rażąco krótkim terminem na wejście w życie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Ponadto Projekt powinien trafić do konsultacji wraz z całokształtem przepisów wykonawczych. Jedynie w takim wypadku byłby znany pełny zakres obowiązków wynikających z ustawy, a podmioty podlegające tym regulacjom miałyby realne szanse na odpowiednie przygotowanie się do ich wdrożenia. W tym miejscu należy wskazać, że takiej gwarancji nie daje również określony w odniesieniu do niektórych przepisów termin 1 stycznia 2021 r.

Co ważne, wydłużenie okresu vacatio legis przewidzianego w Projekcie wydaje się konieczne również z uwagi na wyjątkową sytuację wywołaną pandemią SARS-CoV-2. Ustawodawca, określając termin na dostosowanie się przez podmioty rynku mediów do nowych przepisów powinien bowiem uwzględnić także przeszkody niezależne od tych podmiotów, a mające wpływ na możliwość i termin realizacji obowiązków wynikających z projektowanych przepisów prawa.