Aktualności

Uwagi Sygnału do zmian w ustawie o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

W związku z prowadzonymi konsultacjami publicznymi projektu z dnia 16 czerwca 2021 roku ustawy zmieniającej ustawę o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej Stowarzyszenie Sygnał wyraża zaniepokojenie jego treścią i przedstawia swoje stanowisko.

Pełna treść uwag dostępna TUTAJ


Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia rynku oceniamy krytycznie propozycje regulacji zawartych w projekcie. Wdrożenie projektu jest nie tylko  sprzeczne z celem, dla którego został wprowadzony system zachęty ekonomicznej uregulowanej w Ustawie o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, ale przede wszystkim stanowi zagrożenie dla inwestycji w produkcję audiowizualną w Polsce.

W naszej ocenie uzasadnione jest całkowite odstąpienie od dalszego procedowania projektu.