Aktualności

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sygnał przyjęło 8 marca 2017 roku sprawozdanie z działalności Sygnału w 2016 roku oraz sprawozdanie finansowe. Podczas spotkania zostały wybrane władze Stowarzyszenia na kadencję 2017-2020. Teresa Wierzbowska została ponownie wybrana na stanowisko prezesa zarządu.

W gronie członków zarządu znaleźli się po raz kolejny: Jakub Kupniewski, Karolina Makowska, Jarosław Mojsiejuk, Zbigniew Taraś i Andrzej Zarębski. Nowymi członkami zarządu zostali: Andrzej Garapich, Anna Łuczyńska i Anna Słoboda. W Komisji Rewizyjnej znaleźli się: Dariusz Działkowski, Marek Chmielewski, Agnieszka Niburska i Bronisława Maślanka. W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: Ernest Hetman, Łukasz Sternowski, Adam Świderski.