Aktualności

Walne Zebranie Członków Sygnału

W dniu 20 marca 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sygnał, na którym przyjęte zostało sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018.

Teresa Wierzbowska, Prezes Stowarzyszenia Sygnał, rozpoczęła podsumowanie od wspomnienia o najważniejszym wydarzeniu w minionym roku – konferencji The International Content Protection Summit, poświęconej międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania kradzieży treści audiowizualnych, która odbyła się w październiku 2018 r. w Warszawie. Jej efektem było podpisanie Deklaracji Warszawskiej – porozumienia 35 organizacji, instytucji i firm na rzecz współpracy w przyszłości. ICPS to jeden z elementów międzynarodowego frontu antypirackiego. Szukając coraz skuteczniejszych metod zwalczania kradzieży treści telewizyjnych Sygnał tworzy międzynarodową koalicję antypiracką oraz rozszerza partnerstwa i aktywności na inne kraje.

Rok 2018 to także inne ważne inicjatywy Sygnału: organizacja, we współpracy z Komendą Główną Policji, konferencji w Ossie, poświęconej piractwu, szkolenia dla 1011 uczestników, warsztaty dla firm członkowskich, prezentowanie stanowisk w najistotniejszych kwestiach związanych z wyzwaniami rynku audiowizualnego i walką z piractwem, uczestnictwo dyskusjach na temat ochrony własności intelektualnej.

W grudnia 2018 r. Sygnał zainaugurował ogólnopolski program szkoleń dla policjantów i prokuratorów pod nazwą „piractwo.tv”. We współpracy z Komendą Główną Policji Stowarzyszenie przeprowadzi we wszystkich województwach szkolenia z tematyki kradzieży własności intelektualnej w Internecie i kradzieży sygnału telewizyjnego. Do tej pory odbyło się już 6 takich szkoleń.

Członkowie Sygnału stale współpracują z organami ściągania. W 2018 roku wspierali prowadzenie kilkunastu akcji policji wymierzonych w przestępców zajmujących się nielegalnym cardsharingiem i streamingiem w Internecie.

W 2018 r. Sygnał kontynuował działania w ramach kampanii „Follow the money”. Systematycznie uaktualniana była Tabela Zgłaszanych Naruszeń. Do akcji dołączyły nowe domy mediowe oraz stowarzyszenia reprezentujące wspólne działania reklamodawców, agentów reklamy i mediów.