Aktualności

Warsztaty nt. ochrony treści audiowizualnych

„Ochrona treści audiowizualnych. Wybrane aspekty prawne i przykłady najlepszych praktyk rynkowych” to tytuł warsztatów, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Sygnał 21 lutego 2017 r. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele prokuratury, policji, instytucji badawczych oraz szeroko pojętego rynku audiowizualnego – nadawców, twórców i dystrybutorów treści.

Tematykę prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o nielegalne rozpowszechnianie utworów audiowizualnych w Internecie przedstawiła dr Agnieszka Gryszczyńska, prokurator Wydziału II Prokuratury Okręgowej w Warszawie. O informatycznych narzędziach wspomagających walkę z piractwem internetowym mówił Marcin Golizda Bliziński z Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie, b. naczelnik Wydziału ds. Walki z Cyberprzestępczością KGP. Tematykę ochrony kontentu nc+ na przykładzie serialu Belfer zaprezentował Łukasz Czekajewski z APP oraz przedstawiciele nc+: Piotr Kaniowski, Piotr Wójtów oraz Paweł Watkowski. Natomiast Wojciech Warczak, młodszy aspirant reprezentujący Zakład Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem, Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie opowiadał o praktycznych aspektach efektywnego zwalczania nielegalnych serwisów filmowych. Podczas sesji pytań i odpowiedzi prowadzonej przez Andrzeja Zarębskiego, członka zarządu Stowarzyszenia Sygnał, rozmawiano na temat współpracy wszystkich reprezentantów rynku, a także warunków, jakie powinny być spełnione, by walka z piractwem stała się skuteczniejsza.