Aktualności

Warsztaty Stowarzyszenia Sygnał

Stowarzyszenie Sygnał zorganizowało kolejne warsztaty dla członków organizacji oraz przedstawicieli innych instytucji i firm zainteresowanych walką z kradzieżą treści audiowizualnych i naruszaniem prawa autorskiego. Spotkanie odbyło się 28 maja 2018 roku w siedzibie TVN.

Tematykę współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej na bazie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r., która wchodzi w życie 13 lipca 2018 r., pod kątem przeciwdziałania naruszeniom własności intelektualnej przybliżył Wojciech Ryżowski, Naczelnik Wydziału Współpracy Krajowej Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów. Uzupełnieniem prezentacji była dyskusja na temat współpracy z organami ścigania oraz współpracy międzynarodowej prowadzonej przez GIIF. Tematem spotkania były również problemy prawne związane z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przestępstwa prania brudnych pieniędzy i pomocy w bezprawnym rozpowszechnianiu cudzych utworów oraz doświadczenia Stowarzyszenia z zastosowaniem tych przepisów w przypadku instytucji płatniczych obsługujących płatności na stronach pirackich. Zagadnienie to przedstawiła adw. Joanna Przybyło (Stowarzyszenie Sygnał).