Aktualności

Wyrok w sprawie sharingu internetowego

Sąd Rejonowy w Rybniku wydał wyrok w sprawie sharingu internetowego. Na mocy art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 5.07.2002 roku o ochronie niektórych usług…, oskarżony został uznany za winnego i skazany na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności zawieszonej warunkowo na okres 2 lat, karę grzywny w wysokości 2400 zł oraz, na mocy art. 46 par. 1 kk, zobowiązany do naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 28.478,70 zł. Dodatkowo na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 2 ust. 1 pkt 4 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych, Sad zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe, na które złożyły się kwoty w wysokości  11.417,04 zł (koszty opinii biegłych w sprawie zabezpieczonego i służącego do kradzieży sygnału telewizyjnego sprzętu komputerowego, dekoderów, programatorów i kart) oraz opłata 940,00 zł kosztów sądowych. Sąd II instancji utrzymał w mocy zaskarżony wyrok oraz wymierzył oskarżonemu kolejne 940,00 zł opłaty sądowej za II instancję.