Aktualności

XII warsztaty Sygnału

XII warsztaty Sygnału były poświęcone źródłom finansowania i przepływom finansowym portali internetowych, które nielegalnie udostępniają treści wideo. Jak zauważyła Teresa Wierzbowska, Prezes Sygnału ich przychody to obecnie kilkadziesiąt milionów zł rocznie, a skala działania przewyższa skalę serwisów legalnych. Podczas warsztatów zostały omówione działania IAB Polska, m.in. Reklamuj świadomie – inicjatywa na rzecz uczciwej reklamy oraz akcja Oglądaj legalne. Jak podkreślił Włodzimierz Schmidt, Prezes IAB Polska ich celem jest promowanie portali legalnych oraz uzmysławianie reklamodawcom konsekwencji reklamowania się w serwisach nieprzestrzegających prawa autorskiego. Jarosław Mojsiejuk, członek zarządu Stowarzyszenia Sygnał omówił założenia dotyczące opracowywania tabeli naruszeń. Podczas spotkania zastały także przedstawione wyniki badania największych serwisów pirackich pod kątem tego, kto lokuje w nich budżety reklamowe, a także plany Sygnału dotyczące komunikacji skierowanej do reklamodawców.