Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do współpracy przy przygotowaniu International Content Protection Summit – konferencji, która odbędzie się w dniach 18-19 października 2018 roku w Warszawie. W załączeniu Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia.

Zaproszenie do składania ofert 1

Zaproszenie do składania ofert 2

Celem International Content Protection Summit jest wymiana doświadczeń oraz zainicjowanie stałej międzynarodowej współpracy organizacji i instytucji zajmujących się zwalczaniem piractwa internetowego, a także promowanie skutecznych sposobów walki z tym procederem. Ważnym punktem programu będzie dyskusja na temat kierunku zmian w prawie europejskim w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz egzekwowania prawa autorskiego. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Sygnał.