Aktualności

Zjazd Katedr Postępowania Karnego

Stowarzyszenie Sygnał uczestniczyło w VII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Postępowania Karnego, jaki został zorganizowany przez Zespół Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie odbyło się w dniach 2-4 czerwca 2016 roku w Gdańsku i Sopocie.

Podczas spotkania dyskutowano zarówno nad zmianami wprowadzonymi przez wielką nowelizację kodeksu postępowania karnego dokonaną ustawami z 27 września 2013 r. i z 20 lutego 2015 r., jak i nad zagadnieniami, które być może  wymagają reformy w przyszłości. Było także okazją do rozważań nad przemianami modelu polskiego procesu karnego. Wiele uwagi poświęcono tematom związanym z rolą postępowania przygotowawczego w procesie karnym, modelowi postępowania przygotowawczego z perspektywy ustawodawcy, prokuratora oraz obrony. Omawiano także m.in. legalność dowodów uzyskanych z naruszeniem prawa w perspektywie konstytucyjnej i procesowej, prawo do obrony w znowelizowanej procedurze karnej.

W spotkaniu wzięli udział:  Rektor UG, Dziekan WPiA UG, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk, Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego prof. dr hab. Lech K. Paprzycki, Prezydent Miasta Sopotu dr Jacek Karnowski, prof. dr hab. dr h. c. mult. Stanisław Waltoś, prof. dr hab. Lech K. Paprzycki, prof. dr hab. Jerzy Skorupka, prok. Janusz Śliwa, prof. dr hab. Cezary Kulesza, prof. dr hab. Piotr Hofmański, prof. dr hab. Paweł Wiliński, prof. dr hab. Ryszard A. Stefański, prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk, dr hab. Adam Taracha, prof. UMCS, dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB, dr hab., prof. UWM Wojciech Cieślak, prof. dr hab. Piotr Kruszyński, prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek, dr hab., prof. KUL Małgorzata Wąsek – Wiaderek, dr hab., prof. UR Piotr Sowiński, dr Marek Smarzewski. Stowarzyszenie Sygnał reprezentował Jarosław Mojsiejuk.