Aktualności

Złote Blachy za sukcesy w walce z piractwem przyznane

Koalicja Antypiracka po raz kolejny uhonorowała Złotymi Blachami policjantów z jednostek Policji, które w ubiegłym roku szczególnie wyróżniły się skuteczną walką z piractwem muzycznym, telewizyjnym i komputerowym.

Za walkę z naruszeniami praw własności intelektualnej zostały uhonorowane Wydziały do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Nagrodę specjalną za współpracę edukacyjną otrzymała nadinspektor Iwona Klonowska, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Uroczysta gala odbyła się 27 marca w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Nagrody policjantom wręczyli Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk, reprezentująca Koalicję Antypiracką, Prezes Stowarzyszenia Sygnał Teresa Wierzbowska oraz wokalista i lider zespołu Feel Piotr Kupicha.

Szef Policji Jarosław Szymczyk, dziękując policjantom za walkę z kradzieżą własności intelektualnej, zaznaczył, że ten rodzaj przestępczości nadal przynosi sprawcom ogromne dochody i jego skala wciąż jest duża. Niemniej działania Policji w walce z piractwem internetowym profesjonalizują się, jednocześnie wpisując się w zadania nowo powstałej w strukturze Komendy Głównej Policji komórki organizacyjnej w postaci Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej.

Nie byłoby tej profesjonalizacji gdyby nie ustawiczne edukowanie funkcjonariuszy z tematyki praw własności intelektualnej. To właśnie Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie odpowiada na zapotrzebowania szkoleniowe w tym zakresie – mówił Szymczyk.

Teresa Wierzbowska ze Stowarzyszenia Sygnał zauważyła, że w walce z cyberprzestępczością i naruszaniem praw autorskich polska Policja jest coraz skuteczniejsza. – Piractwo na przestrzeni lat bardzo się zmieniło, ale Policja nie pozostaje w swych działaniach z tyłu – zaznaczyła.

Wierzbowska podkreśliła, że miniony rok pokazał, jak ważna jest współpraca, zarówno operacyjna, między różnymi jednostkami Policji, jak i szkoleniowa, realizowana razem z podmiotami, które są poszkodowane w procederze kradzieży treści audiowizualnych.

Prowadzący uroczystość Marek Staszewski, pełnomocnik Związku Producentów Audio Video, gratulując nagrodzonym, podkreślił, jak wiele znaczy ich praca dla artystów, wydawców i stacji telewizyjnych i jak bardzo doceniane jest ich zaangażowanie.

Nagroda dla policjantów z KWP w Olsztynie została przyznana za zamknięcie dużego serwisu hostingowego rozpowszechniającego filmy i seriale. Natomiast funkcjonariusze z KPP w Ostrowie Wielkopolskim otrzymali Złotą Blachę za udaremnienie nielegalnego procederu udostępniania uprawnień kart abonenckich płatnych platform satelitarnych, z którego korzystało blisko 150 osób.

Ważną częścią działalności Koalicji Antypirackiej są działania edukacyjne dla organów ścigania, poświęcone tematyce ochrony własności intelektualnej i walki z naruszeniami praw autorskich. Nagroda dla Iwony Klonowskiej, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie jest wyrazem uznania za owocną współpracę w podejmowanych wspólnie inicjatywach szkoleniowych dla funkcjonariuszy Policji oraz wsparcie udzielone ze strony szkoły i jej wykładowców – uzasadniała Złotą Blachę dla nadinspektor Klonowskiej prezes Wierzbowska.

Piotr Kupicha, dziękując w imieniu artystów i twórców, zwrócił uwagę, jak ważna jest skuteczna ochrona własności intelektualnej, zwłaszcza dziś, w dobie, gdy kultura przenosi się do świata cyfrowego. – To nagroda za ciężką pracę, która jest w środowisku artystów bardzo ceniona – powiedział Kupicha.

fot. Wojciech Dobrogojski i Ludmiła Mitręga

film: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, wspol.edu.pl

 

Złote Blachy – to honorowe nagrody Koalicji Antypirackiej, przyznawane od 1998 roku jednostkom Policji w uznaniu ich zasług w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej i ochronie praw autorskich. Koalicję Antypiracką tworzą trzy organizacje: Związek Producentów Audio Video (ZPAV), Stowarzyszenie Sygnał i BSA – The Software Alliance.

Koalicja Antypiracka powstała w październiku 1998 roku. Jej powołanie było odpowiedzią na panującą w drugiej połowie lat 90. bezkarność piratów własności intelektualnej w Polsce. Celem Koalicji jest promowanie poszanowania praw autorskich i własności intelektualnej. Aktualnie w skład Koalicji wchodzą: Związek Producentów Audio Video (ZPAV) – reprezentujący producentów fonograficznych, Stowarzyszenie Sygnał – zajmujące się ochroną praw nadawców telewizyjnych oraz BSA – The Software Alliance – organizacja zrzeszająca producentów oprogramowania komputerowego.