Aktualności

Zmiany prawne a przyszłość rozwoju sektora cyfrowego

W Warszawie w dniach 9-10 marca br. odbyło się 12. Forum Gospodarcze TIME. W dyskusji o podatku cyfrowym, kodeksie usług cyfrowych i dyrektywach audiowizualnej i prawnoautorskiej wzięła udział prezes Sygnału Teresa Wierzbowska.

W panelu dyskusyjnym na temat wyzwań regulacyjnych rynku cyfrowego uczestniczyli także Paweł Lewandowski (Wiceminister, Ministerstwo Kultury), Patrycja Golos (VP Corporate Affairs w regionie CEE, UPC), Jacek Łęgiewicz (Public Affairs Director, Samsung) i Marcin Olender (Head of CEE Public Policy Poland, Google). Debatę poprowadził Michal Kanownik (prezes Związku Cyfrowa Polska).

W debacie nad implementacją dyrektywy audiowizualnej omawiano najkorzystniejszy model wdrożenia regulacji, polegający na bazowaniu na sprawdzonych, funkcjonujących już samoregulacjach rynkowych.  Model powinien zostać poszerzony o nowe podmioty, które zostaną objęte regulacją ustawy o radiofonii i telewizji, takie jak platformy dystrybucji treści wideo.  Przy rozmowie o dyrektywie prawnoautorskiej wskazano, że brak wdrożenia mechanizmów pozwalających lepiej chronić treści skutkuje ponoszeniem ogromnych kosztów przez podmioty poszkodowanie.

W dyskusji wskazano także konieczność brania pod uwagę interesów polskich przedsiębiorców i polskiego rynku przy wdrożeniu całego pakietu nowych regulacji tak, aby możliwie ujednolicić warunki konkurencyjności między lokalnymi graczami a międzynarodowymi podmiotami umykającymi nieraz krajowym wymogom.

Organizatorem forum był KIGEiT – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji.

Fot. facebook.com/KIGEiT, fgtime.pl