Piractwo medialne

Piractwo medialne

Jeszcze kilka lat temu piractwo dotyczyło jedynie wąskiej grupy użytkowników. Dziś to już zjawisko powszechne, a jego negatywny wpływ na gospodarkę jest coraz bardziej widoczny.

Usługi nielegalnego dostępu do treści są przeważnie doskonale zorganizowane i realizowane w celu czerpania korzyści finansowych. Sektor takich usług urósł do skali przewyższającej legalne serwisy internetowe oferujące treści wideo w Polsce.

Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego jest wielopoziomowa i wymaga zaangażowania wielu uczestników rynku oraz strony rządowej. Ograniczenie piractwa wymaga spójnej strategii, współpracy między sektorem państwowym i prywatnym, zdecydowanych działań właścicieli praw i organów ścigania – zarówno policji, prokuratury, jak i sądownictwa. Niezbędne jest też dostosowanie polskiego prawa do rzeczywistości cyfrowej oraz usprawnienie systemu współpracy międzynarodowej organów ścigania. Bardzo ważne są także działania o charakterze edukacyjnym, których efektem byłaby zmiana nastawienia wobec problemu piractwa i rezygnacja z korzystania z nielegalnych serwisów.