Działalność edukacyjna

Działalność edukacyjna

Stowarzyszenie prowadzi działania edukacyjne i informacyjne, kierowane do różnych uczestników rynku i stron zaangażowanych w ochronę własności intelektualnej.

  • Prowadzimy szkolenia dla organów ścigania – policji, prokuratury i sędziów. Do tej pory Sygnał przeprowadził kilkaset szkoleń dla kilkunastu tysięcy przedstawicieli organów ścigania.
  • Organizujemy warsztaty dla firm członkowskich. Są miejscem wymiany doświadczeń, prezentacji najlepszych praktyk w zakresu technologii i rozwiązań prawnych.
  • Działania edukacyjne kierujemy do pośredników finansowych i reklamowych uczestniczących w łańcuchu finansowania serwisów pirackich.
  • Staramy się docierać do internautów z informacjami na temat legalnych źródeł treści. Wyjaśniamy mechanizm nielegalnego obiegu treści.
  • Organizujemy kongresy i konferencje, bierzemy udział w debatach dotyczących własności intelektualnej i praw autorskich.
  • Opracowujemy analizy i badania na temat skali i przyczyn zjawiska kradzieży własności intelektualnej.
  • Realizujemy kampanie edukacyjne budujące świadomość szkodliwości społecznej piractwa.
  • Wspieramy inicjatyw takie, jak „Oglądaj legalnie”, czy akcję na rzecz uczciwej reklamy, która promuje lokowanie budżetów reklamowych tylko w serwisach działających z poszanowaniem prawa.