Działalność edukacyjna

Kampanie edukacyjne

Kampanie edukacyjne są ważną częścią działań mających na celu ograniczenie piractwa. Ich celem jest zmiana nastawienia do kradzieży własności intelektualnej, a także promocja legalnych serwisów.

Do tej pory zrealizowaliśmy pięć kampanii edukacyjnych.

Jesienią 2015 roku Stowarzyszenie Sygnał rozpoczęło kampanię skierowaną do rynku reklamowego "Follow the money. Wspierajmy legalną dystrybucję treści on line". Jej celem jest zwrócenie uwagi na konsekwencje nielegalnej dystrybucji treści audiowizualnych i przekonanie reklamodawców oraz domy mediowe do lokowania budżetów reklamowych wyłącznie w serwisach działających z poszanowaniem prawa. Odcięcie nielegalnych serwisów od źródeł finansowania ma bezpośredni wpływ na ograniczenie opłacalności ich działalności.

W ramach wdrażania strategii „follow the money” Stowarzyszenie Sygnał bierze także udział lub inicjuje spotkania poświęcone tej koncepcji, prowadzi regularny monitoring serwisów nielegalnie prezentujących treści w celach komercyjnych. Ściśle współpracując ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Stowarzyszenie Sygnał zapewnia wsparcie merytoryczne oraz narzędzia, które pomagają reklamodawcom dokonywać świadomych wyborów przy lokowaniu budżetów reklamowych.

Jeżeli masz wątpliwości, czy portal, na którym umieszczasz reklamy, działa zgodnie z prawem, skontaktuj się z nami: kampania@sygnal.org.pl

Follow the Money PL

Kampania „Oglądaj legalnie. Żyj normalnie” promowała legalny odbiór sygnału telewizyjnego. W akcji wzięli udział zarówno członkowie Stowarzyszenia SYGNAŁ, jak i nadawcy niezrzeszeni w tej organizacji. Spoty można było zobaczyć między innymi w CANAL+, ChelloZone, HBO, MTV i w wybranych kanałach tematycznych dostępnych dla klientów UPC. Częścią kampanii był Tydzień Antypiracki, realizowany w mediach regionalnych.

Kampanię poprzedziły badania GFK Polonia.  Wskazały one, że aż 76 % Polaków zgadza się z opinią, że nielegalne korzystanie z telewizji to zwykła kradzież. Jednocześnie 65% Polaków nie zareagowałoby wiedząc, że ktoś nielegalnie odbiera sygnał telewizyjny, uważając, że to prywatna sprawa tej osoby.

dr Jacek Wasilewski, psycholog, Instytut Kultury i Komunikowania SWPS, Instytut Dziennikarstwa UW: „Kradzież sygnału telewizyjnego można porównać do nielegalnego czerpania wody, prądu albo kombinowania w pracy, jeszcze rodem z PRL-u. Jeśli ktoś wynosi z budowy cegły, to jest to kradzież. Jeśli jednak samemu budujemy dom i wynosimy te cegły, to jest to bardziej akceptowane. Badanie wykazało zatem dualizm etyczny respondentów, dotyczący ogólnie wielu sfer codziennego życia”.

Hirek Wrona, dziennikarz i producent muzyczny: „Okradając dystrybutorów telewizyjnych, okradamy również pośrednio twórców i artystów: reżyserów, których filmy oglądamy, kompozytorów muzyki do filmów i programów, autorów programów telewizyjnych. Kradzież sygnału telewizyjnego to kradzież dóbr intelektualnych i dewastacja mienia. Chociaż kojarzy on nam się z czymś nienamacalnym, to musimy mieć świadomość, że za obrazem docierającym do naszych telewizorów stoją rzesze ludzi, którzy stworzyli oglądane produkcje. Sygnał telewizyjny jest chroniony przez prawo własności intelektualnej. Za jego kradzież odpowiada się prawnie, podobnie jak za nielegalne ściąganie z sieci muzyki czy korzystanie z pirackiego oprogramowania komputerowego”.

Kampania Stowarzyszenia Sygnał pod hasłem „Wstyd od razu. Kara zaraz potem” miała zwiększyć świadomość Polaków, że piractwo telewizyjne jest przestępstwem. Celem kampanii było zwrócenie uwagi na społeczny problem, jakim jest kradzież sygnału telewizyjnego oraz zwiększenie świadomości, że grozi za nie kara, jak za każdą inną kradzież.

Kampania pokazywała, że nielegalny odbiór telewizji to taki sam powód do wstydu jak każda inna kradzież. Na jej potrzeby powstał 30-sekundowy spot telewizyjny, który był emitowany na antenie członków Stowarzyszenia SYGNAŁ: ale kino!, CANAL+, CANAL+ Film, CANAL+ Sport, Comedy Central, HBO, HBO2, Kuchnia.tv, MTV, PLANETE, VH1, VIVA. Partnerami akcji są stacje: AXN, Jetix, Kino Polska, National Geographic Channel, TVBiznes, TVN Style, TVN TURBO, Zone Club, Zone Europa, Zone Reality, Zone Romantica, które bezpłatnie udostępniły stowarzyszeniu czas antenowy.

Bannery kampanii były pokazywane na stronach internetowych firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu, oraz na portalach: Media2.pl, Medialink.pl, Medialine.pl, MediaNews.com.pl, Mediarun.pl, SATKurier.pl a także – dzięki wsparciu MediaContact – na portalach Onet.pl, WP.pl, Interia.pl.

Spot telewizyjny, przygotowany przez agencję MCC, wyreżyserował Paweł Kloc. Autorem zdjęć był Jarosław Szoda. Spot wyprodukowała Fabryka Spółka Realizatorów Filmowych i Telewizyjnych.

Kampanię poprzedziły badania, które pokazały, jak niejednoznaczne są opinie na temat kradzieży sygnału telewizyjnego. Zostały  przeprowadzone przez GfK Polonia.

Celem kampanii „Oglądaj legalnie” była walka ze społecznym przyzwoleniem na piractwo telewizyjne oraz upowszechnianie wiedzy o tym, że kradzież sygnału telewizyjnego jest przestępstwem karanym prawo.

Spoty z udziałem Borysa Szyca (30" i 60") były emitowane na kanałach stacji telewizyjnych członków Stowarzyszenia - Ale kino!, AXN, CANAL+, CANAL+ Film, CANAL+ Sport, HBO, HBO2, MTV, MTV Classic, Planete oraz na kanałach partnerów akcji - Animal Planet, Club, Discovery Channel, Europa Europa, Jetix, Polsat, Polsat Sport, Polsat Zdrowie i Uroda, Reality TV, Romantica, TVN 24, TVN, TVN Style, TVN TURBO.

Na stronach www firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu oraz portalach związanych z tematyką medialną - cTime.pl, E-biznes.pl, Medialink.pl, MediaMagazyn.pl, Media.mocny.com, Media News, TV News, Wirtualnemedia.pl - były pokazywane bannery i pop-undery kampanii.

Kampania objęła dystrybucję ulotek i broszur w biurach obsługi klienta członków Stowarzyszenia, podczas seminariów i konferencji dla organów ścigania. W wielu blokach mieszkalnych rozwieszone zostały plakaty, przestrzegające przed nielegalnym odbiorem sygnału telewizyjnego.

Nie kradnij. Oglądaj legalnie format pdf

Stowarzyszenie SYGNAŁ zrealizowało kampanię edukacyjną na temat szkodliwości piractwa telewizyjnego pod hasłem „Kradzież sygnału TV to przestępstwo. Legalna telewizja nie boli”. Celem kampanii zrealizowanej przez CANAL+/CYFRY+, HBO oraz UPC było wskazanie, że piractwo telewizyjne jest kradzieżą – przestępstwem karanym przez prawo.

Na kampanię złożyły się kompleksowe działania edukacyjne, skierowane do szerokiego grona odbiorców. Akcja objęła m.in. szkolenia dla pracowników firm – członków Stowarzyszenia, dotyczące piractwa telewizyjnego i sposobów walki z tym zjawiskiem. Podjęte zostały również działania skierowane do grup opiniotwórczych. Abonenci telewizji zostali powiadomieni o istnieniu problemu poprzez plakaty i ulotki w punktach sprzedaży i w budynkach mieszkalnych. Umieszczone zostały również nalepki na skrzynkach z instalacjami sieci kablowej we wszystkich regionach Polski. Kreację do kampanii przygotowała agencja Corporate Profiles DDB.