Piractwo medialne

Walka z piractwem

Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego oraz – szerzej – własności intelektualnej online jest wielopoziomowa i wymaga zaangażowania wielu uczestników rynku oraz strony rządowej. Ograniczenie piractwa wymaga spełnienia kilku warunków, w tym opracowania i przyjęcia spójnej strategii walki z kradzieżą własności intelektualnej, współpracy pomiędzy sektorem państwowym i prywatnym.

Działania niezbędne dla skutecznej walki z piractwem:

  • Konsekwencja w podejmowaniu działań przez właścicieli praw i organy ścigania – policję, prokuraturę i sądy.
  • Dostrzeżenie problemu przez przedstawicieli prokuratury i sędziów, którzy kradzież własności intelektualnej traktują niejednokrotnie jako czyn małej szkodliwości społecznej.
  • Dostosowanie polskiego prawa do rzeczywistości cyfrowej i jego konsekwentne egzekwowanie.
  • Zwiększenie skuteczności postępowań sądowych prowadzących do zamknięcia nielegalnych serwisów i postawienia zarzutów osobom czerpiącym zyski z działalności przestępczej.
  • Usprawnienie systemu współpracy międzynarodowej organów ścigania.
  • Zmiana społecznego nastawienia wobec piractwa. Działania o charakterze edukacyjnym, w tym kampanie społeczne przedstawiające etyczne, ekonomiczne i społeczne skutki kradzieży własności intelektualnej oraz promujące legalny dostęp do treści.
  • Realizacja strategii follow the money – wprowadzanie rozwiązań, które utrudniają nieuczciwym usługodawcom czerpanie korzyści z piractwa, współpraca z podmiotami, które umożliwiają finansowanie działalności pirackiej, jak banki, operatorzy komórkowi czy reklamodawcy. Uczestniczą oni w łańcuchu finansowania nielegalnych usług internetowych i mają możliwość wyboru, czy chcą wspierać nieuczciwy biznes.
  • Kampanie informacyjne skierowane do podmiotów współpracujących z nielegalnymi serwisami, w tym do reklamodawców, domów mediowych, pośredników finansowych.
  • Ułatwianie dostępu do legalnych treści oraz wskazanie jednego źródła informacji nt. legalnych form dostępu do treści wideo w Internecie. Edukacja internautów, którzy wciąż mają niską świadomość tego, jakie źródła są legalne, a które dystrybuują treści bezprawnie.