Aktualności

Konferencja w Gdyni, spotkanie nt. raportu i warsztaty w Mielnie

Konferencja naukowa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni „Przestępczość Teleinformatyczna XXI”, spotkanie na temat najnowszego raportu dot. piractwa i kolejne szkolenie dla policjantów – to aktywności Sygnału w ostatnim czasie.

O skali kradzieży treści wideo w internecie, stratach dla rynku oraz metodach zwalczania, 7 czerwca w Gdyni, mówiła prezeska Sygnału Teresa Wierzbowska. Tematyka kradzieży treści TV pojawia się na gdyńskiej konferencji co roku. W tym roku zaprezentowaliśmy tam najważniejsze dane z nowego raportu Deloitte o piractwie w Polsce, który powstał na zlecenie Sygnału.

O samym raporcie rozmawialiśmy także wcześniej w gronie członków Sygnału. Dokument stanowi najbardziej aktualne kompendium wiedzy o piractwie internetowym na polskim rynku od strony popytu, zasięgu i wyrządzanych szkód. Publikacja raportu odbędzie się w czerwcu br.

Kontynuujemy także warsztaty dla policjantów. Pod koniec maja w Mielnie 65 policjantek i policjantów z województw zachodniopomorskiego i lubuskiego wzięło udział w dwudniowym szkoleniu w ramach cyklu edukacyjnego z okazji 20-lecia działalności Stowarzyszenia Sygnał. Zbigniew Taraś, Paweł Watkowski i Piotr Wójtów omówili specyfikę przestępstw kradzieży TV w internecie, zaprezentowali ostatnie dokonania stowarzyszenia, a także opisali zakres współpracy z organami ścigania i jej efekty. Praktyczne warsztaty w podgrupach zrealizowali wykładowcy Zakładu Studiów nad Przestępczością Instytutu Służby Kryminalnej WSPol w Szczytnie kom. Wojciech Warczak, nadkom. Marek Miałkowski i kom. Paweł Tański. Cały cykl objęty został honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji i udział wzięło w nim już blisko 400 funkcjonariuszy.