O nas

Działalność stowarzyszenia

Stowarzyszenie Sygnał działa na rzecz poszanowania własności intelektualnej, praw nadawców, dystrybutorów, licencjodawców oraz odbiorców programów telewizyjnych i innych treści multimedialnych. Organizuje szkolenia i warsztaty, prowadzi różnorodne działania edukacyjne, przygotowuje raporty i stanowiska na tematy związane z ochroną własności intelektualnej.

  • Przeprowadziliśmy do tej pory ok. 300 szkoleń dla 20 000 przedstawicieli organów ścigania, m.in. dla policjantów z Wydziałów do Walki z Przestępczością Gospodarczą, prokuratorów oraz szkół policji. Zrealizowaliśmy też kilkanaście warsztatów dla przedstawicieli firm członkowskich.
  • Inicjujemy i prowadzimy kampanie edukacyjne, przygotowujemy raporty, badania, analizy i stanowiska.
  • Uczestniczymy w procesie legislacyjnym istotnych dla gospodarki aktów prawnych. Bierzemy także udział w konsultacjach regulacji dotyczących follow the money jako strategii przeciwdziałania komercyjnym naruszeniom praw własności intelektualnej.
  • Stwarzamy firmom członkowskim możliwość współpracy i zwiększania skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem kradzieży treści wideo. Warsztaty i stała współpraca umożliwiają wymianę doświadczeń i wspólne monitorowanie zjawisk rynkowych. Współpracujemy z innymi organizacjami branżowymi, które mają podobne cele.

Jedną z ostatnich inicjatyw Stowarzyszenia jest kampania skierowana do reklamodawców i domów mediowych w ramach strategii follow the money, uznawanej zarówno przez Komisję Europejską, jak i Radę Europy jako najskuteczniejsze narzędzie walki z kradzieżą treści wideo w celach komercyjnych. Wspierając reklamodawców i domy mediowe w świadomym lokowaniu reklam online, Stowarzyszenie opracowało tabelę zgłaszanych przez firmy członkowskie naruszeń, prowadzi monitoring reklam display w wybranych serwisach naruszających prawo. Działania te dają możliwość regularnej weryfikacji skali problemu oraz pozyskiwania informacji na temat aktywności reklamowej portali nielegalnie dystrybuujących treści wideo, a także reklam zamieszczanych w tych serwisach.