Aktualności

O piractwie w Szkole Policji w Pile

„Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej” to tytuł konferencji zorganizowanej przez Szkołę Policji w Pile wspólnie z Biurem Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji i Stowarzyszeniem Sygnał. Spotkanie odbyło się w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 r.

W konferencji wzięło udział 70 osób – ekspertów, teoretyków i praktyków. Byli to przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Stowarzyszenia Sygnał, Koalicji Antypirackiej oraz jednostek organizacyjnych Policji – Komendy Głównej Policji, szkół Policji i garnizonów wojewódzkich oraz powiatowych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wojciech Ryżowski – naczelnik Wydziału Współpracy Krajowej Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów, Michał Komar – wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Teresa Wierzbowska – prezes zarządu Stowarzyszenia Sygnał oraz Piotr Niemczyk – były zastępca dyrektora zarządu Wywiadu UOP.
Podczas konferencji zostały przedstawione następujące referaty:

  • „Dlaczego musimy chronić prawa autorskie? Perspektywa twórców” – Michał Komar, wiceprezes ZAIKS
  • Streaming, sharing hosting ciekawe przypadki w 2015 i 2016 roku – zagadnienie, problemy, sukcesy” – Jarosław Mojsiejuk, Łukasz Sternowski, Monika Góra, Zbigniew Taraś – Stowarzyszenie Sygnał
  • „Współpraca Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z jednostkami zagranicznymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w obszarze dotyczącym naruszeń prawa własności intelektualnej” – Wojciech Ryżowski, naczelnik Wydziału Współpracy Krajowej Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów
  • „Ustalanie sprawców przestępstw przeciwko własności intelektualnej popełnianych w sieci Internet” – podkom. Krzysztof Lorek, Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji
  • „Podstawowe mechanizmy ukrywania korzyści finansowych pochodzących z procederu łamania praw autorskich” – podinsp. Robert Kreczmer, Szkoła Policji w Pile
  • „Na czym polegają działania typu „Follow the money” i jak je prowadzimy?” – Teresa Wierzbowska, Agnieszka Rauch Stachowicz, Piotr Niemczyk, Stowarzyszenie Sygnał
  • „Cyberlocker, administracja forum, serwisy cyberlockerskie – zorganizowana grupa przestępcza?” – Andrzej Nieckarz, Związek Producentów Audio – Video
  • „Rynek nielegalnego oprogramowania” – Krzysztof Janiszewski, ekspert IPR
  • „Przykłady najlepszych praktyk w sprawach naruszenia praw autorskich do programów komputerowych” – Paweł Sawicki, Business Software Alliance

Podczas wieczoru autorskiego Michała Komara przeprowadzono zbiórkę na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach.