Aktualności

Podsumowanie 2021 roku

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ

Kolejne fale pandemii koronawirusa nie pozwoliły Stowarzyszeniu na powrót do wszystkich aktywności. Nadal niemożliwa była organizacja szkoleń w trybie stacjonarny dla organów ścigania z tematyki kradzieży własności intelektualnej w Internecie i kradzieży sygnału telewizyjnego. Nie odbyły się także kolejne edycje konferencji w Pile i Ossie.

Dlatego w 2020 r., w porozumieniu z Komendą Główną Policji, Sygnał podjął się zadania utworzenia kursu internetowego na platformie szkoleniowej. Prace nad kursem zakończono na przełomie grudnia 2020 r. i stycznia 2021 r. W czerwcu 2021 r. kurs został uruchomiony.

W 2001 r. do kampanii „Follow the money” dołączył White Bullet, brytyjska firma zajmująca się ochroną własności intelektualnej oraz bezpieczeństwem marki w sieci. W ramach porozumienia White Bullet śledzi reklamy finansujące piractwo na polskich serwisach oraz szacuje przychody piratów.

W maju 2021 r. Sygnał opublikował wyniki badania postaw społecznych na temat piractwa internetowego treści audio-wizualnych, przeprowadzonego dla Sygnału na panelu Ariadna na ogólnopolskiej próbie użytkowników Internetu. Poprzednie tego typu analizy były realizowane ponad 5 lat temu. Badanie umożliwiło ocenę zmian jakościowych
w postawach internautów jakie nastąpiły podczas ostatniej dekady.

Rok 2021 należy uznać za udany dla właścicieli praw autorskich, w tym członków Sygnału, którzy dochodzili odszkodowania za rozpowszechnianie ich utworów w serwisie fili.cc. W kwietniu Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał historyczny wyrok I instancji, skazujący właściciela serwisu na rok więzienia w zawieszeniu i zapłatę ponad 47 milionów zł.

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Członkowie Stowarzyszenia Sygnał

W 2021 roku przyjęto 2 nowych członków zwyczajnych. Obecnie członkami zwyczajnym Sygnału są 74 osoby.
Członkiem wspierającym w 2021 r. została spółka Ekstraklasa S.A., a ze Stowarzyszenia wystąpił A+E Networks Poland. Obecnie członkami wspierającymi Sygnału jest 18 firm z branży audiowizualnej.

Walne zebrania członków i posiedzenia Zarządu

W 2021 r., z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, odbyło się 1 sprawozdawcze Walne zebranie członków.
W 2021 r. odbyły się 4 posiedzenia Zarządu, wszystkie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Spotkanie „Aktualny Sygnał”

15 grudnia 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Aktualny Sygnał”. Ideą spotkania było zaprezentowanie przedstawicielom firm wspierających bieżącej działalności stowarzyszenia oraz form współpracy
w walce z kradzieżą treści wideo w Internecie. W planach jest organizacja kolejnych tego typu spotkań.

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACJAMI

Przez cały rok aktywnie współpracowaliśmy z przedstawicielami innych sektorów kreatywnych
w ramach Stowarzyszenia Kreatywna Polska. Wspólnie zajmowaliśmy stanowiska w kluczowych sprawach istotnych dla całego rynku kreatywnego.

Ścisła współpraca odbywała się m.in. z KIGEiT, gdzie działa Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej, której przewodniczącą jest Teresa Wierzbowska, Prezes Sygnału. Sekcja ma zbieżne interesy ze Stowarzyszeniem, co pozwala wypowiadać się wspólnie i wzmacniać wzajemnie swój głos w dyskusji publicznej.

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI ŚCIGANIA

Szkolenia

Z powodu pandemii ograniczono zewnętrznym podmiotom udział w szkoleniach stacjonarnych dla policjantów. Członkowie Sygnału brali udział w 1 szkoleniu dla 12 uczestników w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Kurs internetowy

Od 15 czerwca 2021 r. policjanci z wydziałów do walki z cyberprzestępczością i przestępczością gospodarczą z całej Polski mogą korzystać z kursu internetowego na temat zwalczania kradzieży treści wideo w Internecie.

Stworzony specjalnie dla policjantów kurs zawiera 6 modułów z 34 lekcjami (Skala piractwa i metody przeciwdziałania, Sharing, Streaming, IPTV, Podążając za pieniądzem – autorstwa członków Sygnału oraz Metodyka postępowania, którego autorem jest podkom. Wojciech Warczak, wykładowca w Zakładzie Studiów nad Przestępczością Instytutu Służby Kryminalnej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie), ćwiczenia i testy.

Uczestnicy szkolenia mogą w wybranym czasie i miejscu zapoznać się z materiałami i zweryfikować pozyskaną wiedzę. Szkolenie stanowi bazę wiedzy przydatną w codziennej pracy policjantów spotykających się z naruszeniami własności intelektualnej. Do końca roku z kursu skorzystało 405 osób. Na życzenie kursantów Sygnał wysłał 225 certyfikatów ukończenia.

Akcje policji – współpraca Sygnału

Członkowie Sygnału w miarę możliwości wspierają akcje policji. W 2021 r. wzięli udział w 11 realizacjach sharingowych i 1 dotyczącym serwisu streamingowego. Największa realizacja sharingowa miała miejsce w czerwcu 2021 r. w Lublinie. Z plików konfiguracyjnych sharingu wynika, że kont biorców było ok. 1850. Ustalenia dot. tej sprawy prowadzone były przez policję przez 4 lata. Sprawy dot. biorców zostały wyłączone do 41 prokuratur w całej Polsce.

 

BADANIE POSTAW SPOŁECZNYCH NA TEMAT PIRACTWA INTERNETOWEGO TREŚCI
AUDIOWIZUALNYCH – RAPORT

W maju 2021 r. Sygnał opublikował wyniki badania, przeprowadzonego na panelu Ariadna w dniach 2-5 kwietnia 2021 r. , na ogólnopolskiej próbie użytkowników Internetu liczącej 1074 osób w wieku od 18 lat wzwyż.

Według badania 44% internautów ma negatywny bądź zdecydowanie negatywny stosunek do piractwa treści wideo, a dla 29% piractwo jest niebezpieczne i nieetyczne. Nadal jednak najczęstszym skojarzeniem z piractwem są darmowe usługi (42%). Najbardziej negatywnymi konsekwencjami związanymi z korzysta-niem z pirackich serwisów zdaniem badanych są zainfekowanie złośliwym oprogramowaniem (48%) oraz straty dla twórców (47%).

 

KAMPANIA „FOLLOW THE MONEY”

W 2021 r. Sygnał nadal rozwijał działania w ramach kampanii „Follow the money”. Najważniejsze działania w ramach kampanii:

• Regularna aktualizacja i dystrybucja Tabeli Zgłaszanych Naruszeń.
• Systematyczny monitoring reklam przy pomocy Gemius AdReal i regularne raportowanie aktywności reklamodawców na pirackich stronach.
• Do FTM przystąpił nowy podmiot – Kino Polska.
• FTM zyskała wsparcie kolejnego partnera – White Bullet, brytyjskiej firmy zajmującej się ochroną własności intelektualnej oraz bezpieczeństwem marki w sieci. W ramach porozumienia z Sygnałem White Bullet śledzi reklamy finansujące piractwo na polskich serwisach oraz szacuje przychody piratów.
• Wspólne zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez kantro kryptowalut obsługujący kilka największych serwisów pirackich.
• Kontynuowano współpracę z platformami e-commerce i system dyżurów usuwania ofert sprzedaży kodów dostępu do serwisów pirackich z portali Allegro, eBay i OLX. Efektem zgłoszeń w 2021 r. było usunięcie 127 aukcji/ogłoszeń (na 192 znalezione). Zaobserwowano znaczący spadek liczby nowych ofert (w 2021 r. wykryto 464, w 2019 r. – 1981, w 2018 r. – 4 278).

 

UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

• 2 czerwca 2021 r. – uwagi do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego
z związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego konsultacjami publicznymi projektu z dnia 3.05.2021 r. oraz towarzyszących mu rozporządzeń wykonawczych.
• 13 lipca 2021 r. – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej z dnia 16 czerwca 2021 r.
• 28 września 2021 r. – uwagi do projektu Aktu o usługach cyfrowych (Digital Services Act)
w wersji z dnia 16 września 2021 r.

 

UDZIAŁ W INNYCH WYDARZENIACH

• 28 stycznia 2021 r. – wykład w formie zdalnej dla 30 uczestników Koła Kryminalistyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z udziałem Zbigniewa Tarasia.
• 25 maja 2021 r. – konferencja Stowarzyszenia Kreatywna Polska pt. „Dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym – czas na implementację”, na której głos zabrała Prezes Sygnału, Członkini Zarządu Stowarzyszenia Kreatywna Polska T. Wierzbowska.
• 24 czerwca 2021 r. – prezentacja wstępna Prezes T. Wierzbowskiej na webinarium „Łapać złodzieja” zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne i Związek Cyfrowa Polska.
• 12 lipca 2021 r. – rozmowa online „Jak legalnie oglądać polską telewizję w Wielkiej Brytanii?”, transmitowana na fanpage’u blogerki Aleksandry Fiddler, prowadzącej kanał z wiadomościami dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii.