Aktualności

Pozew przeciwko Polsky TV złożony w USA

Polscy nadawcy telewizyjni zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sygnał złożyli pozew przeciwko firmie Polsky.TV, podmiotom współpracującym oraz 16 największym dystrybutorom Polsky.TV w USA. Przedmiotem pozwu jest bezprawne udostępnianie sygnału polskich stacji telewizyjnych poza granicami naszego kraju.

Polsky.TV to telewizja IPTV o zasięgu międzynarodowym, która nielegalnie udostępnia ponad trzydzieści polskich kanałów telewizyjnych, naruszając prawa autorskie i pokrewne nadawców oraz czerpiąc z tego procederu korzyści majątkowe. Założenie pozwu poprzedzało szereg działań, których celem było zaprzestanie naruszenia praw nadawców przez Polsky.TV. Formalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Polsky.TV wraz z wnioskiem o ściganie Stowarzyszenie złożyło w polskiej Prokuraturze 31 lipca 2013 r. Analogiczne zawiadomienia złożyli także polscy nadawcy TV. Nadawcy oraz Sygnał zapowiadają podjęcie kroków prawnych przeciwko kolejnym firmom nielegalnie dystrybuującym polskie programy oraz firmom współpracującym i dystrybutorom.