Aktualności

Spotkanie z Marszałek Sejmu

Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska spotkała się 15 lipca z przedstawicielami Stowarzyszenia Kreatywna Polska, które skupia twórców, członków stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw i ich zrzeszeń. Rozmowa dotyczyła problemów, z którymi w swojej codziennej działalności boryka się przemysł kreatywny. Podczas spotkania przekazano na ręce marszałek Sejmu propozycje rozwiązań wypracowane przez środowiska twórcze. W spotkaniu uczestniczyli: członek Zarządu SKP, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski, członek Zarządu SKP, wiceprezes Polskiej Izby Książki Barbara Jóźwiak, członek Zarządu SKP, pełnomocnik prawny Związku Producentów Audio Video Marek Staszewski, wiceprezes Zarządu SKP, prezes Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych Maciej Strzembosz oraz przewodnicząca Sekcji Nadawców Telewizyjnych SKP, prezes Stowarzyszenia Sygnał Teresa Wierzbowska.