Aktualności

Stowarzyszenie Sygnał organizatorem ICPS

O sposobach i perspektywach skutecznej walki z piractwem, a także współpracy w zakresie ochrony własności intelektualnej na świecie będą rozmawiali międzynarodowi eksperci, którzy przyjadą do Warszawy na International Content Protection Summit (18-19 października 2018). Konferencja jest organizowana przez Stowarzyszenie Sygnał we współpracy z EUIPO.

Celem wydarzenia jest zainicjowanie stałej międzynarodowej współpracy organizacji i instytucji zajmujących się zwalczaniem piractwa internetowego, a także promowanie skutecznych sposobów walki z tym procederem, w tym rozwiązań prawnych, efektywnej współpracy z organami ścigania, różnorodnych inicjatyw edukacyjnych.

Prelegenci konferencji wymienią się doświadczeniami w zakresie zwalczania piractwa, sukcesów i najlepszych rynkowych praktyk, ale też barier utrudniających efektywną ochronę treści. Przedstawią m.in. problem piractwa w Europie, przewidywania dotyczące rozwoju kradzieży treści, skalę i sposoby zwalczania piractwa w takich krajach, jak Rosja, Ukraina, Wielka Brytania czy Włochy. Zaprezentują przykłady udanych akcji policji, sprawdzone sposoby blokowania portali nielegalnie udostępniających treści wideo. Wśród omawianych tematów znajdą się strategie ochrony treści w Europie Zachodniej, prawne i operacyjne aspekty podejmowanych działań.

Uczestnicy konferencji podejmą też tematy związane z odpowiedzialnością pośredników, działaniami realizowanymi w ramach strategii „Follow the Money”, wyzwaniami technologicznymi, a także egzekwowaniem prawa i międzynarodową pomocą prawną w obszarze praw własności intelektualnej.