Aktualności

Sygnał na konferencji WIPO w Genewie

Podczas konferencji WIPO w Genewie przed delegatami rządów z całego świata Stowarzyszenie Sygnał prezentowało swoje unikalne doświadczenia w zakresie edukacji i budowania świadomości dotyczącej własności intelektualnej. Prezentacja „The Work of the Sygnał Association in Promoting IP Through Education and Awareness Raising in Poland”, wygłoszona przez Prezes Zarządu Stowarzyszenia Teresę Wierzbowską, miała miejsce podczas otwierającej trzydniowe spotkanie sesji tematycznej poświęconej wymianie informacji na temat narodowych doświadczeń w zakresie wzrostu świadomości i poszanowania praw własności intelektualnej. Wśród doświadczeń realizowanych przez jednostki rządowe tylko dwie organizacje prywatne zostały wyróżnione i prezentowały swoje projekty, w tym Stowarzyszenie Sygnał.
Podczas spotkania Advisory Committee on Enforcement WIPO, które odbyło się w dniach 5-7 września 2016 r. Teresa Wierzbowska przedstawiła program szkoleniowy Stowarzyszenia Sygnał skierowany do jednostek policji i prokuratury, działania w zakresie budowania koalicji rynkowej na rzecz lepszego przeciwdziałania kradzieży własności intelektualnej w Internecie oraz omówiła wkład Stowarzyszenia we wdrażanie w praktyce idei „follow the money” na polskim rynku. Teresa Wierzbowska wzięła udział w wydarzeniu na zaproszenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.
„To dla nas wyjątkowe wyróżnienie i zaszczyt, że przed przedstawicielami rządów praktycznie z całego świata mogliśmy zaprezentować nasze unikalne doświadczenia. Takie spotkania pomagają wzajemnie się inspirować, wymieniać doświadczenia i wpierać w działaniach na rzecz ochrony własności intelektualnej – mówi Teresa Wierzbowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał.
WIPO, czyli Światowa Organizacja Własności Intelektualnej jest jedną z organizacji wyspecjalizowanych działających przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zajmuje się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczących systemu ochrony własności intelektualnej, a także świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej.