Aktualności

Szkolenia dla organów ścigania

W pierwszej połowie 2017 roku zorganizowaliśmy 15 szkoleń dla przedstawicieli organów ścigania, których celem była prezentacja specyfiki kradzieży treści audiowizualnych i sposoby walki z tym procederem. Ważne miejsce w programie spotkań zajęły aspekty prawne związane z walką z piractwem.

Siedem szkoleń dla 324 uczestników odbyło się w Szkołach Policji w Legionowie, Pile, Katowicach, Szczytnie. W trzech spotkaniach dla Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Bielsku Białej i Rzeszowie uczestniczyło 98 osób. W dwóch szkoleniach dla Komend Wojewódzkich Województwa Zachodniopomorskiego i Mazowieckiego wzięło udział 180 policjantów.