Aktualności

Szkolenia dla przedstawicieli Policji

20 listopada w ramach organizowanych przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie specjalistycznych kursów PG, odbyło się kolejne szkolenie funkcjonariuszy policji z Wydziałów do Walki z PG z terenu całego kraju. Szkolenia policjantów z Wydziałów dw. z PG prowadzone są również w Szkołach Policji w Szczytnie oraz w Pile.  Przedstawiciele Stowarzyszenia Sygnał prowadzą również szkolenia słuchaczy kursów podstawowych w Szkołach Policji w Słupsku, Katowicach i w Pile.