Aktualności

Teresa Wierzbowska w zarządzie Kreatywnej Polski

Teresa Wierzbowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał została wybrana do grona członków Zarządu Stowarzyszenia Kreatywna Polska. Zostały tym samym docenione jej działania promujące własność intelektualną i walkę z piractwem oraz inicjatywy na rzecz rozwoju branży audiowizualnej.

Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska w dniu 28 czerwca obecni jednogłośnie wybrali Jerzego Kornowicza na stanowisko Prezesa Zarządu, Wiceprezesami zostali ponownie Wiesław Podkański i Maciej Strzembosz.