Aktualności

Udział w szkoleniu dla policjantów z Ukrainy

Łukasz Sternowski, członek Zarządu Sygnału weźmie udział w szkoleniu przeprowadzanym 17 maja br. w Kijowie dla ukraińskich policjantów odpowiedzialnych za zwalczanie cyberprzestępczości. Spotkanie będzie poświęcone ochronie treści audiowizualnych przed nielegalną dystrybucją w internecie. Wśród poruszanych tematów znajdą się m.in.: ochrona prawna własności intelektualnej, naruszenia prawa autorskiego i kradzież treści audiowizualnych.

Łukasz Sternowski podzieli się wiedzą i doświadczeniami w walce z kradzieżą treści audiowizualnych w Europie. Przedstawi sposoby zwalczania piractwa na świecie, w tym legislację umożliwiającą zwalczanie tego procederu. Opowie także o doświadczeniach rynku polskiego, m.in. działaniach edukacyjnych, współpracy z organami ścigania, wdrażaniu strategii „follow the money”.