Aktualności

Walka z piractwem w 2017. Podsumowanie

Szkolenia dla ponad tysiąca przedstawicieli organów ścigania, aktywny udział w kilkunastu konferencjach poświęconych ochronie treści, prezentowanie stanowisk w najważniejszych kwestiach związanych z walką z piractwem, ścisła współpraca z innymi organizacjami chroniącymi własność intelektualną to przykłady działań podjętych przez Stowarzyszenie Sygnał w 2017 roku w odpowiedzi na rosnącą skalę piractwa w Polsce. Ważne miejsce zajęły inicjatywy wynikające ze strategii „follow the money”, adresowane do pośredników płatności i rynku reklamowego.

– Polska od lat utrzymuje się w gronie krajów o najwyższym poziomie piractwa. Przychody serwisów pirackich monetyzujących nielegalnie pozyskane treści to setki milionów rocznie. Zyski płyną z reklam oraz z płatności od osób korzystających z nielegalnych źródeł i treści w Internecie. Walka z piractwem byłaby dużo skuteczniejsza gdyby nie brak uregulowań prawnych, w tym implementacji dyrektyw europejskich w zakresie narzędzi służących lepszej ochronie własności intelektualnej  – komentuje Teresa Wierzbowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał.

Współpraca z organami ścigania

Kontynuując działania edukacyjne Sygnał zorganizował w 2017 roku 24 szkolenia dla blisko 1100 policjantów Komend Wojewódzkich, prokuratorów Prokuratur Rejonowych oraz przyszłych funkcjonariuszy w Szkołach Policji w Szczytnie, Legionowie, Pile i Katowicach. Stowarzyszenie było także współorganizatorem kilku konferencji dla policjantów KGP, Komend Wojewódzkich i w Szkołach Policji dotyczących walki z kradzieżą sygnału telewizyjnego i technicznych aspektów przestępczości teleinformatycznej. Uczestniczyło także w spotkaniach na zaproszenie innych instytucji i organizacji zaangażowanych w ochronę wytworów kultury.

W marcu 2017 r. Koalicja Antypiracka, którą współtworzy Stowarzyszenie Sygnał wraz ze ZPAV i BSA po raz kolejny wręczyła Złote Blachy – nagrody dla jednostek policji w uznaniu ich zasług w zwalczaniu kradzieży własności intelektualnej. Wyróżniono Wydziały dw. z Cyberprzestępczością oraz Wydziały dw. z Przestępczością Gospodarczą w Olsztynie, Radomiu i Rzeszowie. Podobnie jak w poprzednich latach, w 2017 roku członkowie Sygnału wspierali akcje policji, w wyniku których doszło do zatrzymań osób podejrzanych o nielegalne rozpowszechnianie treści wideo oraz kanałów płatnych, a także udostępnianie transmisji sportowych.

Realizacja strategii „follow the money”

W 2017 roku Sygnał zintensyfikował działania związane ze strategią „follow the money”. Było to możliwe dzięki regularnemu monitoringowi nielegalnych portali internetowych, uwzględnieniu zagadnienia lokowania reklam w serwisach pirackich w standardzie pomiaru reklam online w Polsce, czyli narzędziu Gemius AdReal, działaniom mającym na celu odcinanie serwisów działających niezgodnie z prawem od źródeł finansowania, współpracy z pośrednikami płatności i rynkiem reklamowym. W 2017 roku Sygnał wzmocnił współpracę z wydawcami, agencjami reklamowymi i domami mediowymi, czego efektem było przekierowywanie budżetów reklamowych do portali działających z poszanowaniem prawa. Zintensyfikował również współpracę z pośrednikami i integratorami SMS Premium.

Konferencje i warsztaty

W 2017 roku przedstawiciele Stowarzyszenia wzięli udział w dziewięciu rodzimych i międzynarodowych konferencjach poświęconych kondycji rynku mediów, ochronie własności intelektualnej, bezpieczeństwu w Internecie, organizowanych m.in. przez PIKE, Stowarzyszenie Kreatywna Polska, PISF, Forum Zarządzania Internetem. Mówili o konsekwencjach braku implementacji art. 8.3 Dyrektywy 2001/21/WE dla skuteczności walki z piractwem, konieczności nowelizacji UŚUDE, współpracy z ISP. Podczas wydarzeń międzynarodowych takich jak Kyiv Media Week i Forum Operatorów Kablowych Wschód Zachód dzielili się doświadczeniami i dobrymi praktykami wypracowanymi w Polsce.

Warsztaty organizowane dla firm członkowskich i partnerskich poświęcono m.in. najlepszym praktykom rynkowym, finansowaniu nielegalnych serwisów, nowym sposobom kradzieży treści, identyfikacji administratorów serwisów pirackich i ochronie treści.

Udział w konsultacjach społecznych

W 2017 roku Stowarzyszenie przedstawiło MKiDN, a także bezpośrednio Komisji Europejskiej stanowiska w kluczowych kwestiach dotyczących rynku audiowizualnego i ochrony własności intelektualnej, w tym w ramach konsultacji projektu traktatu o ochronie organizacji nadawczych, ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, realizacji strategii jednolitego rynku cyfrowego, zwalczania nielegalnych treści w Internecie.

Współpraca z innymi organizacjami

W 2017 roku Sygnał zacieśnił współpracę z organizacjami branżowymi, podpisał  też porozumienie o współpracy z PISF. Uczestniczył w konferencjach i inicjatywach podejmowanych przez PIKE, Stowarzyszenie Kreatywna Polska, KIGEiT. Przedstawiciele Stowarzyszenia weszli do Zarządu Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej KIGEiT oraz Stowarzyszenia Kreatywna Polska. Sygnał współpracował także przy opracowaniu raportu „Piractwo w internecie – straty dla kultury i gospodarki. Analiza wpływu zjawiska piractwa internetowego na gospodarkę Polski na wybranych rynkach kultury”, przygotowanego przez Deloitte na zlecenie Stowarzyszenia Kreatywna Polska. Raport jest dostępny tu: http://kreatywnapolska.pl/aktualnosci-kreatywnej-polski/235-raport-piractwo-w-internecie-straty-dla-kultury-i-gospodarki