Aktualności

White Bullet z Wielkiej Brytanii dołącza do kampanii „Follow the money”

White Bullet, brytyjska firmą zajmująca się ochroną własności intelektualnej oraz bezpieczeństwem marki w sieci dołączyła do kampanii edukacyjnej Sygnału „Follow the money”. To działanie, w ramach którego od 2017 r. stowarzyszenie m.in. udostępnia reklamodawcom listy stron naruszających prawa autorskie.

Obie organizacje zadeklarowały wspólną walkę na rzecz ochrony własności intelektualnej w Internecie poprzez demonetyzację serwisów pirackich i zapobieganie ich finansowaniu z reklam. W ramach porozumienia, White Bullet będzie śledziło reklamy finansujące piractwo na polskich serwisach oraz szacowało przychody piratów.

Współpraca Sygnału z White Bullet rozpoczęła się w grudniu 2019 r. Peter Szyszko, założyciel i CEO w White Bullet Solutions Limited, prawnik specjalizujący się we własności intelektualnej i mediach cyfrowych, zdobywca nagrody brytyjskiego urzędu patentowego w dziedzinie technologii i innowacji, poprowadził wtedy zorganizowane przez Sygnał warsztaty z demonetyzacji internetowego piractwa.

Strategia „follow the money”, która zakłada realizację działań mających na celu odcinanie od źródeł finansowania serwisów dystrybuujących treści bez zgody właścicieli praw, jest obecnie wskazywana przez Komisję Europejską jako najskuteczniejsze narzędzie w walce z piractwem treści audiowizualnych.

W ramach kampanii Sygnał prowadzi regularny monitoring nielegalnych serwisów, tworzy mechanizmy i narzędzia, które pomagają w świadomym lokowaniu budżetów reklamowych na portalach działających zgodnie z prawem, bierze udział lub inicjuje spotkania poświęcone wdrażaniu tej koncepcji.

Kompleksowe wdrożenie założeń „follow the money” wymaga współpracy wszystkich uczestników rynku reklamowego oraz stałego monitoringu zjawiska, co pozwoli lepiej zrozumieć specyfikę przepływów finansowych do serwisów działających bez poszanowania prawa.