Aktualności

Skuteczność zgłoszeń naruszeń treści audiowizualnych – raport Stowarzyszenia Sygnał

Rok 2024 może być przełomowy w standaryzacji mechanizmów ochrony własności intelektualnej w Europie. Wzrost świadomości wartości praw autorskich przekłada się wdrażanie coraz bardziej zaawansowanych mechanizmów reagowania na nielegalną dystrybucję treści w internecie. Rekomendacje Komisji Europejskiej, jak i trwające przez cały 2024 rok badanie ich stosowania są krokiem w kierunku bardziej skutecznych rozwiązań, także regulacyjnych. Stowarzyszenie Sygnał dokonało próby uchwycenia kluczowych kwestii badanych przez Komisję Europejską, czego wynikiem jest raport z wnioskami.

Badanie pokazało skalę piractwa w rozumieniu wielości naruszeń tych samych treści. W okresie od września 2022 roku do sierpnia 2023 rok, w odniesieniu do badanej próby treści zarejestrowano ponad 6,1 miliona przypadków nielegalnej dystrybucji treści audiowizualnych, głównie w formie VOD. Oznacza to, że średnio każdy materiał był dystrybuowany nielegalnie ponad 3600 razy rocznie, czyli 10 razy dziennie.

Mechanizmy zgłaszania naruszeń nie są w pełni efektywne. Około jedna trzecia zgłoszeń (34%) to tzw. „zgłoszenia iluzoryczne”, gdyż treści – pomimo ich usunięcia – pojawiają się ponownie w miejscach, z których już były zdejmowane. W przypadku naruszeń praw dystrybucji wydarzeń na żywo, aż 94% zgłoszeń nie przynosiło żadnego rezultatu.

W przypadku transmisji na żywo, tylko 5% zgłoszeń skierowanych do serwisów pirackich zostało rozpatrzonych w ciągu pierwszych 30 minut od ich przekazania, co stanowi istotne wyzwanie dla skutecznego zwalczania nielegalnej dystrybucji treści audiowizualnych w czasie rzeczywistym. Pokazuje to, jak wiele jest do zrobienia w Polsce, by dostosować realia do wdrażanych w Europie mechanizmów live blocking, czyli blokowania dostępu do nielegalnych transmisji w trybie natychmiastowym, nie dłuższym niż 30 minut.

 

Więcej: Skuteczność zgłoszeń naruszeń treści audiowizualnych – raport Stowarzyszenia Sygnał