Akcje policji

Sukces w walce z sharingiem internetowym

Sukcesem zakończyły się działania przeprowadzone w Bydgoszczy i Łabiszynie (woj. kujawsko-pomorskie), skierowane przeciwko osobie nielegalnie zajmującej się tzw. sharingiem internetowym i udostępniającej programy z platformy CYFRA+. Organizatorami działań byli funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Barcinie, którzy byli wspierani przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. W wyniku przeprowadzonych czynności policyjnych zabezpieczono szereg urządzeń, które były […]

Akcje policji

Zarzuty za sharing internetowy

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Częstochowie – współpracując z przedstawicielami stowarzyszenia Sygnał – ustalili sprawców sharingu internetowego. Zatrzymane w okolicach Częstochowy osoby umożliwiały dostęp do programów platform cyfrowych, nielegalnie dzieląc uprawnienia karty aboneckiej. Odbiorcami usług – świadczonych za pośrednictwem serwera znajdującego się na terenie innego państwa – było co najmniej kilkadziesiąt […]

Akcje policji

Sukcesy w walce z piractwem w Portugalii i Belgii

Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Kodowanych Utworów i Usług AEPOC informuje o kolejnych sukcesach w walce z piractwem w Portugalii i Belgii. W wyniku śledztwa przeprowadzonego w Lizbonie, Guarda i północnej części kraju, portugalska policja zdemaskowała sieć „card sharingu”, umożliwiającą nieautoryzowany dostęp do programów telewizyjnych. Sieć była obsługiwana przez dwie osoby, a z jej usług korzystało ponad […]

Akcje policji

Dwaj piraci zatrzymani w Brzegu

12 i 13 lipca br. funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KPP w Brzegu dokonali zatrzymania Piotra S i Janusza B., podejrzanych o nielegalną dystubucję sygnału telewizji kodowanej przy wykorzystaniu łącza internetowego. Podejrzani usłyszeli już zarzut świadczenia usług niedozwolonych, w tym przypadku nieautoryzowanej dystrybucji sygnału telewizji cyfrowej na kartę jednej z platform cyfrowych. Mężczyźni […]

Akcje policji

Wielkopolska – walka z sharingiem internetowym

Sukcesem zakończyła się akcja skierowana przeciwko sprawcy zajmującemu się sharingiem internetowym w Ostrowie Wielkopolskim. Sprawca nielegalnie udostępniał sygnał płatnych telewizji kilkudziesięciu osobom. Działania, w których uczestniczyli przedstawiciele stowarzyszenia SYGNAŁ oraz fundacji FOTA, zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy policji z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji z Poznania.

Akcje policji

Udana akcja w ramach walki z sharingiem internetowym

29 kwietnia br. funkcjonariusze policji z Będzina, wspierani przez funkcjonariuszy policji z Komendy Wojewódzkiej z Katowic przeprowadzili akcję skierowaną przeciwko osobie zajmującej się sharingiem internetowym. Akcja odbyła się przy udziale przedstawicieli stowarzyszenia SYGNAŁ i firmy Lege Artis Service.

Akcje policji

Walka z sharingiem internetowym – udana akcja policji

Sukcesem zakończyła się przeprowadzona 16 lutego br. akcja skierowana przeciwko osobom zajmującym się sharingiem internetowym, które nielegalnie udostępniały sygnał płatnych telewizji około 150 odbiorcom. Działania zostały przeprowadzone przez przedstawicieli policji ze Skarżyska Kamiennej, wspieranych przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji z Kielc, przy współpracy stowarzyszenia SYGNAŁ.