Szkolenia

Szkolenie dla Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce

Szkolenie dla przedstawicieli prokuratury w Ostrołęce było już 9 spotkaniem Stowarzyszenia SYGNAŁ z przedstawicielami Prokuratur Okręgowych w tym roku. Wcześniej odbyły się szkolenia w Tarnowie, Żywcu, Bielsku Białej, Wrocławiu, Rzeszowie, Legnicy i Suwałkach. Wzięło w nich udział 190 prokuratorów. Głownym tematem konferencji były prawne i techniczne aspekty ścigania przypadków kradzieży sygnału telewizyjnego oraz obecne przejawy […]

Szkolenia

SYGNAŁ w Polańczyku

W dniach 20-22.02.2012 r. w Polańczyku odbyło się szkolenie, w którym uczestniczyli przedstawiciele SDPT Sygnał. Szkolenie, którego tematem było „Przeciwdziałanie naruszeniom własności intelektualnej” zostało zorganizowane przez KWP w Rzeszowie dla 60 funkcjonariuszy policji pionu dw. z przestępczością gospodarczą województwa podkarpackiego. Celem spotkania była prezentacja działań, jakie stowarzyszenie podejmuje w ramach walki z nielegalnym odbiorem telewizji […]

Szkolenia

Walka z cyberprzestępczością w Sanoku

50 przedstawicieli policji, straży granicznej oraz prokuratury rejonowej w Sanoku wzięło udział w dwudniowym szkoleniu na temat przestępczości w internecie i telefonii komórkowej. Tematem spotkania była walka z cyberprzestępczością, oszustwa w internecie i telefonii komórkowej, bezpieczeństwo dzieci w sieci, naruszenia praw autorskich. W programie znalazły się również tematy związane z piractwem telewizyjnym. W gronie wykładowców […]

Szkolenia

Szkolenie w Szkole Policji w Szczytnie

8 lipca 2011 roku w Szkole Policji w Szczytnie zostało przeprowadzone szkolenie dla przedstawicieli policji z Wydziałów dw. z Przestępczością Gospodarczą. W programie spotkania znalazły się tematy związane z technicznymi aspektami piractwa oraz specyfiką przestępczości w Internecie. Omówiono także podstawy prawne przeciwdziałania kradzieży sygnału telewizyjnego, zawarte w ustawie z dnia 5 lipca 2002 roku o […]

Szkolenia

Szkolenie w Szkole Policji w Szczytnie

17 czerwca w Szkole Policji w Szczytnie miało miejsce szkolenie dla funkcjonariuszy policji z Wydziałów dw. z Przestępczością Gospodarczą. Wykładowcy SYGNAŁU omówili sposoby identyfikacji kradzieży sygnału telewizyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw dokonywanych w internecie. Kolejne tego typu szkolenia będą przeprowadzone w terminach: 8 i 29 lipca, 26 sierpnia, 23 września, 28 października, 25 listopada i 16 grudnia […]

Szkolenia

Szkolenie w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach

W ramach realizowanego od 2004 roku programu szkoleń prokuratorów z Prokuratur Okręgowych, 10 czerwca br. w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach odbyło się spotkanie dotyczące sposobów identyfikacji przestępstw kradzieży sygnału telewizyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów technicznych. Omówione zostały także podstawy prawne walki z przestępczością, w tym ustawa z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych […]

Szkolenia

Szkolenie w Szkole Policji w Pile

W ramach cyklu szkoleń, w dniach 31 maja – 1 czerwca br. odbyło się szkolenie w Szkole Policyjnej w Pile. To już piąte spotkanie tego rodzaju w szkole policyjnej w tym roku, a drugie w Pile. Spotkanie było poświęcone metodom walki z nielegalnym odbiorem sygnału telewizyjnego. Uczestniczyło w nim około 150 policjantów.

Szkolenia

Szkolenie w Szkole Policji w Słupsku

220 słuchaczy policyjnych kursów podstawowych ze Szkoły Policji w Słupsku wzięło udział w wykładach realizowanych w ramach cyklu szkoleń poświęconych przestępstwom kradzieży sygnału telewizyjnego. Tematem przeprowadzonego 31 maja spotkania były sposoby identyfikacji i zwalczania piractwa. Współpraca stowarzyszenia ze Szkołą Policji w Słupsku została nawiązana w 2005 roku. W każdym roku wykładowcy SYGNAŁU realizują w szkole dwa szkolenia.

Szkolenia

Szkolenie w Szkole Policji w Szczytnie

W ramach cyklu specjalistycznych szkoleń dla przedstawicieli policji z Wydziałów dw. z Przestępczością Gospodarczą odbywających się w Szkole Policji w Szczytnie, 27 maja przedstawiciele stowarzyszenia SYGNAŁ przeprowadzili wykład dla policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości internetowej. W programie spotkania znalazły się tematy związane z technicznymi aspektami piractwa, omówiono także podstawy prawne przeciwdziałania kradzieży sygnału telewizyjnego, zawarte w ustawie […]

Szkolenia

Szkolenie dla policjantów województwa lubelskiego

W dniach 17-18 marca br. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się szkolenie organizowane przez stowarzyszenie SYGNAŁ na temat kradzieży sygnału telewizyjnego. Weźmie w nim udział około 50 funkcjonariuszy policji Wydziałów ds. Walki z Przestępczością Gospodarczą województwa lubelskiego.Celem spotkania będzie prezentacja działań, jakie stowarzyszenie podejmuje w ramach walki z nielegalnym odbiorem telewizji płatnej. Zostaną przedstawione sposoby identyfikacji przestępstw związanych […]