Szkolenia

Warsztaty Sygnału

Tematem spotkania było „Wykorzystywanie Internetu jako narzędzia komunikacji środowisk przestępczych w sprawach dotyczących naruszeń praw autorskich”. Prezentację przedstawił podinspektor Robert Kreczmer, wykładowca Szkoły Policji w Pile. Omówił on zagadnienia związane z sieciami p2m, wymianą plików z wykorzystaniem skrzynek mailowych oraz oprogramowania Yogoo. Dużo uwagi poświęcił możliwościom wymiany wiedzy na forach internetowych i przykładom wypowiedzi użytkowników […]

Szkolenia

Szkolenia dla organów ścigania

26 listopada odbyło się kolejne szkolenie dla organów ścigania, w Szkole Policji w Legionowie. Dotyczyło ochrony własności intelektualnej i walki z kradzieżą sygnału telewizyjnego. W tym roku przeprowadziliśmy 25 podobnych spotkań w Szkole Policji w Katowicach, Legionowie, Szczytnie i Pile. Przygotowaliśmy także cztery szkolenia dla Komend Wojewódzkich Policji i wzięliśmy udział w czterech konferencjach, których […]

Szkolenia

XII warsztaty Sygnału

XII warsztaty Sygnału były poświęcone źródłom finansowania i przepływom finansowym portali internetowych, które nielegalnie udostępniają treści wideo. Jak zauważyła Teresa Wierzbowska, Prezes Sygnału ich przychody to obecnie kilkadziesiąt milionów zł rocznie, a skala działania przewyższa skalę serwisów legalnych. Podczas warsztatów zostały omówione działania IAB Polska, m.in. Reklamuj świadomie – inicjatywa na rzecz uczciwej reklamy oraz […]

Szkolenia

Kolejne warsztaty Sygnału

2 czerwca br. odbyły się kolejne warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie. W programie spotkania znalazło się wystąpienie prokuratora Jacka Bilewicza z Prokuratury Generalnej na temat współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania kradzieży własności intelektualnej. Ponadto Wojciech Warczak i Adam Pstragowski – oficerowie Wydziału ds. walki z PG KWP w Olsztynie zrelacjonowali akcję olsztyńskiej policji i prokuratury, w […]

Szkolenia

Konferencja Sygnału w Szkole Policji w Pile

W dniach 28-29 kwietnia 2015 r. odbyła się trzecia ogólnopolska konferencja w Szkole Policji w Pile. W konferencji zatytułowanej „Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej” wzięli udział naczelnicy wydziałów dw. z PG i ds. zwalczania cyberprzestępczości. Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Stowarzyszenie reprezentowali: Teresa Wierzbowska, Agnieszka Rauch, […]

Szkolenia

X Warsztaty Sygnału za nami

17 lutego br. odbyły się kolejne warsztaty Stowarzyszenia. Temat udostępniania danych z rejestru domen internetowych zaprezentowali przedstawiciele NASK – mec. Iwona Jarosz (adwokat), mec. Urszula Grześkiewicz-Brochwicz (radca prawny) oraz Tomasz Puta (administrator bezpieczeństwa informacji). O działaniach największych piratów rynku audiowizualnego opowiadali Marcin Przasnyski i Łukasz Czekajewski z firmy Anti-Piracy Protection. Prezentacja obejmowała różne typy serwisów bezprawnie rozpowszechniających […]

Szkolenia

Szkolenia dla policji w 2015

W tym roku odbyło się już pięć szkoleń dla policji. Były to spotkania w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie (15 stycznia), w Szkole Policji w Szczytnie (3 i 19 lutego), w Szkole Policji w Pile (4 lutego) oraz szkolenie organizowane dla policjantów z wydziałów dw. z PG. z jednostek policji z woj. świętokrzyskiego w Polańczyku […]

Szkolenia

Szkolenie dla policji województwa świętokrzyskiego

W dniach 18-20 grudnia odbyło się szkolenie dla Wydziałów dw. z PG województwa świętokrzyskiego. W programie spotkania znalazło się omówienie kradzieży sygnału telewizyjnego w Internecie, możliwości współpracy poszkodowanych firm z policją, wykładni prawnej.

Szkolenia

Szkolenie dla prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Słupsku

6 listopada Stowarzyszenie Sygnał zorganizowało szkolenie dla prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Słupsku. Było to już 13 tego rodzaju spotkanie w tym roku. Wcześniej wzięli w nich udział prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Warszawie, Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, Sieradzu, Lublinie, Przemyślu i Legnicy oraz prokuratorzy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Prokuratorów RP. Wzięło w nich udział 479 […]

Szkolenia

Szkolenia dla przedstawicieli Policji

13 października odbyło się szkolenie dla przedstawicieli policji Wydziałów do Walki z PG w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Było to już 16 szkolenie tego rodzaju w tym roku. Wcześniej wzięli w nich udział policjanci Wydziałów do Walki z PG m.in. Województwa Zachodniopomorskiego, Lubelskiego i Mazowieckiego. W szkoleniach wzięło udział 442 uczestników. Stowarzyszenie przeprowadziło w […]