Wydarzenia

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do współpracy przy przygotowaniu International Content Protection Summit – konferencji, która odbędzie się w dniach 18-19 października 2018 roku w Warszawie. W załączeniu Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia. Zaproszenie do składania ofert 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Oświadczenie Oferta Zaproszenie do składania ofert 2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Oświadczenie Oferta Celem International Content Protection Summit […]

Wydarzenia

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do współpracy przy przygotowaniu International Content Protection Summit – konferencji, która odbędzie się w dniach 18-19 października 2018 roku w Warszawie. W załączeniu Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia. Zaproszenie do składania ofert 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Oświadczenie Oferta Zaproszenie do składania ofert 2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Oświadczenie Oferta Celem International Content Protection Summit […]

Wydarzenia

Warsztaty Stowarzyszenia Sygnał

Stowarzyszenie Sygnał zorganizowało kolejne warsztaty dla członków organizacji oraz przedstawicieli innych instytucji i firm zainteresowanych walką z kradzieżą treści audiowizualnych i naruszaniem prawa autorskiego. Spotkanie odbyło się 28 maja 2018 roku w siedzibie TVN. Tematykę współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej na bazie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca […]

Wydarzenia

Policja uhonorowana Złotymi Blachami 2017

Wyróżnienia zostały przyznane przez Koalicję Antypiracką przedstawicielom jednostek Policji, które w 2017 roku szczególnie wyróżniły się skuteczną walką z piractwem muzycznym, telewizyjnym i komputerowym. W najnowszej, edycji uhonorowano Wydział dw. z Cyberprzestępczością KWP w Łodzi, Wydział dw. z Cyberprzestępczością oraz Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Lublinie, a także Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą i […]

Wydarzenia

Debata nt. piractwa internetowego w redakcji Press

Już 20 procent serwisów nielegalnie dystrybuujących treści wideo to serwisy wyłudzające, wyjaśniali uczestnicy debaty, która odbyła się w redakcji miesięcznika Press. Podkreślali też, że użytkownicy przeznaczają na pirackie treści ponad 900 milionów zł rocznie. Wskazywali na rolę współpracy z domami mediowymi, które coraz rzadziej umieszczają reklamy w serwisach działających bez poszanowania prawa oraz pośrednikami płatności. […]

Wydarzenia

TelSec 2017: dla bezpieczeństwa

W dniach 18 – 19 października 2017 roku odbyła się w Serocku konferencja organizowana w ramach inicjatywy TelSec, której celem jest stworzenie kompleksowej platformy dyskusji i unikatowej formuły dialogu w obszarze bezpieczeństwa państwa. W inicjatywie biorą udział przedstawiciele administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości, służb policyjnych i specjalnych, świata nauki, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Tematyka konferencji: […]

Wydarzenia

Bezpieczeństwo treści audiowizualnych

Jakie są sposoby zabezpieczania kontentu podczas procesu rejestrowania, przetwarzania i dystrybucji? Jakie obowiązują w tym zakresie standardy? Jakie wyzwania niosą ze sobą nowe kanały dystrybucji? Na te i inne pytania odpowiadali prelegenci seminarium „Big Data oraz bezpieczeństwo treści audiowizualnych”, które odbyło się 4 października br. w ICM Uniwersytetu Warszawskiego. Jego organizatorem było międzynarodowe stowarzyszenie SMPTE (Society […]

Wydarzenia

Teresa Wierzbowska w zarządzie Kreatywnej Polski

Teresa Wierzbowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał została wybrana do grona członków Zarządu Stowarzyszenia Kreatywna Polska. Zostały tym samym docenione jej działania promujące własność intelektualną i walkę z piractwem oraz inicjatywy na rzecz rozwoju branży audiowizualnej. Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska w dniu 28 czerwca obecni jednogłośnie wybrali Jerzego Kornowicza na stanowisko Prezesa Zarządu, […]

Wydarzenia

Policja uhonorowana „Złotymi Blachami 2016”

Koalicja Antypiracka, którą tworzą trzy organizacje: Związek Producentów Audio Video (ZPAV), Stowarzyszenie Sygnał i BSA The Software Alliance, przyznała Złote Blachy 2016. Wyróżnienia wręczono przedstawicielom jednostek Policji, które w ub. roku szczególnie wyróżniły się skuteczną walką z piractwem muzycznym, telewizyjnym i komputerowym. Uhonorowano wydziały dw. z cyberprzestępczością Komend Wojewódzkich Policji w Olsztynie, Radomiu i Rzeszowie […]

Wydarzenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sygnał przyjęło 8 marca 2017 roku sprawozdanie z działalności Sygnału w 2016 roku oraz sprawozdanie finansowe. Podczas spotkania zostały wybrane władze Stowarzyszenia na kadencję 2017-2020. Teresa Wierzbowska została ponownie wybrana na stanowisko prezesa zarządu. W gronie członków zarządu znaleźli się po raz kolejny: Jakub Kupniewski, Karolina Makowska, Jarosław Mojsiejuk, Zbigniew Taraś […]